Tiêu chuẩn anh toàn

Tư vấn kỹ thuật thang máy miễn phí

Các tiêu chuẩn an toàn áp dụng cho thang máy

an toan thang may Thang máy là thiết bị chuyên chở người và hàng hóa có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và độ ổn định. Thang máy khi lắp đặt và trước khi đưa vào sử dụng phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm định an toàn và được Thanh tra Nhà nước về an toàn lao động cấp giấy phép sử dụng đảm bảo phù hợp với những tiêu chuẩn sau:

Tiêu chuẩn an toàn thang máy:

  • TCVN 5744 : 1993 thang máy – yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng.
  • TCVN 5866 : 1995 Tiêu chuẩn cơ cấu an toàn cơ khí thang máy.
  • TCVN 5866 : 1995 Tiêu chuẩn cabin thang máy, đối trọng, ray dẫn hướng thang máy.
  • TCVN 5308 : 1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dung hố thang máy.
  • TCVN 4086 : 1985 An toàn điện trong xây dựng thang máy – yêu cầu chung.
  • TCVN 4244 : 1986 Quy phạm an toàn thiết bị nâng – thang máy.
  • TCVN 3146 : 1986 Các yêu cầu chung về an toàn trong hàn điện thang máy.
  • TCVN 3245 : 1986 An toàn cháy với thang máy – yêu cầu chung .
  • TCVN 4756 : 1989 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện thang máy.
  • TCVN 6395 : 1998 Thang máy điện – yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.