Bộ Điều Khiển Sanyo

Liên hệ

  Mô tả ngắn:

  bộ điều khiển SANYO công nghệ CAN BUS

  • tín hiệu truyền trên 4 dây , mã hóa địa chỉ
  • các tín hiệu , hệ điều khiển có chương trình sẵn , chuyên dùng cho điều khiển thang máy.
  • Không sử dụng cho thiết bị khác ngoài thang máy . chương trình không bao giờ tự mất, thông minh xử lý được nhiều lỗi của thang máy như xóa bỏ lệnh gọi nhầm .
  • Nhận biết được tải trọng của thang máy trong mọi trường hợp .
  • Kiểm soát dừng tầng an toàn tuyệt đối thang máy luôn bằng tầng , từ chối lệnh gọi ngoài khi thang đủ 80% tải định mức nhờ kết nối được thiết bi load sell , v,v,,, .

  Thang Máy Thành Đô

  Website: https://thangmaythanhdo.com.vn

  Điện thoại: 090.4507.399 0988.529.899

  Email : thanhdoautomaticco@gmail.com